Květena domova

Život člověka je od jeho prvopočátku úzce spojen s přírodou. Vše, co každý živý tvor, a nejen člověk, potřebuje k životu, vychází z lůna matky přírody. Díky neustále rychleji se vyvíjejících technologiím a moderním vymoženostem se naše spojení s přírodou dostává pomalu, ale jistě do pozadí. Díky našim projektům můžete vypěstovat svůj koutek přírody a květeny přímo doma.

Městští lidé chtějí také svou přírodu

Zvláště lidé ve velkých metropolitních městech, mají možnost styku s přírodou, čím dál menší a i komplikovanější. Právě pro tuto cílovou skupinu lidstva jsme tu my a naše zimní zahrady . Jsme schopni vám umožnit navázat ztracený vztah k přírodě, aniž byste museli kamkoliv cestovat z pohodlí vašeho domova. V létě vám takový koutek poskytne příjemný stín, v chladných měsících vás zase příjemně překvapí stále zelená vegetace.

Květena domova
2 (40%)2