Zákonné úlohy vlastníkov vozidiel

rostlinne-proteiny-728x90-1494259097.jpg

Hlavnou úlohou zodpovednosti z prevádzky vozidla je záväzok s  povinným zmluvným poistením ochrany zdravia a majetku tretích osôb, ktorým bola spôsobená škoda zapríčinená prevádzkou vozidla. Zákonný záväzok má dojednať každý vlastník motorového vozidla, ktoré je v prevádzke na ceste vrátane vozidiel, ktoré sú iba ponechaná na pozemnú komunikáciu.

Škody sú hradené

S povinným zmluvným poistením plynú aj výhody akými sú v prípade dopravnej nehody hradené škody zavinené vlastníkom záväzku. Finančné inštitút následne kryje náklady na opravu vozidla poškodeného, ​​škodu spôsobenú na zdraví alebo usmrtením, náklady na právne zastúpenie poškodeného, ​​škody vo forme ušlého zisku a podobne. Táto záväzok však nehradí poškodenia vozidla vinníka.

Zákonné úlohy vlastníkov vozidiel
Ohodnoťte příspěvek